Lid worden?

Hoe u ons kunt helpen?
Door lid te worden van onze vereniging! e-mail: milieuvereniging@gmail.com
Of door een gift over te maken of met ons mee te denken en mee te werken.

De MMVZ is een vereniging die uitsluitend met volledig onbetaalde vrijwilligers werkt. Ondanks dat onze vereniging ‘op de kleintjes past’, worden er toch kosten gemaakt.

Bijvoorbeeld voor het inhuren van onderzoeksbureaus.
De financiA�le steun van onze leden is dan ook hard nodig om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Spreken de activiteiten van de MMVZ u aan? Dan kunt u met ons meedenken of meewerken.

Jaarlijks wordt de contributie voor het volgend jaar vastgesteld. Al jaren is dat een minimum contributie a��5,– per jaar. Een hoger bedrag is welkom.

Geld overmaken
U kunt uw contributie of gift overmaken op de onderstaande rekening: NL 89 Rabo 034.30 24 500
Ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder te Moordrecht, onder vermelding van ‘contributie’ of ‘gift’.

Meedenken/meewerken
Vele handen – en hoofden – maken licht werk. Als u over specifieke relevante kennis beschikt of als u bijvoorbeeld wilt meehelpen brieven aan onze leden te verspreiden, bent u van harte welkom. Neem daarover contact op met de voorzitter, Leo Loch, telefoon 0182 – 374707 of e-mail milieuvereniging@gmail.com of met een ander bestuurslid.