Groenprojecten

NL Doet,   maart 2022

Op de zaterdag van NL doet waren er  12 mensen lekker bezig in de stinzen/ beeldentuin rondom Vivere.  Onder hen waren 2 vrijwilligers uit Nieuwerkerk.
Omdat we een gift gekregen hebben van een anonieme gever, hebben we een flink deel daarvan kunnen gebruiken om nieuwe biologisch gekweekte plantjes in de tuin te planten. Suze heeft ons duidelijk gemaakt, dat deze plantjes op het juiste moment in bloei komen, als de insecten de nectar en stuifmeel nodig hebben. Andere planten van de reguliere tuincentra zijn regelmatig in het buitenland gekweekt en komen op andere tijden in bloei. Ook de hovenier van de gemeente heeft in de afgelopen tijd nieuwe planten neergezet.
We hebben bossen met hedera weggehaald, naast andere planten die we eigenlijk niet in de tuin willen hebben. Zoals op de foto te zien is hebben we de beelden mooi schoongemaakt. Ook zijn we het park rondgegaan om zwerfvuil op te ruimen. Ongeveer 13.00 uur zijn we met zijn allen tevreden huiswaarts gekeerd.

                 

                                                  

De natuurwerkdag van november 2021 is deze keer op een vrijdag gehouden.

Een grote groep vrijwilligers hebben gesnoeid, onkruid weggehaald, de kunstwerken schoongemaakt en zwefrvuil opgeruimd. De milieuvereniging heeft net als voorgaande jaren bolletjes gedoneerd, die natuurlijk geplant zijn.

                   

 

                   

In de corona tijd is er in kleine groepjes in de beelden /stinzentuin gewerkt.
NL doet en de natuurwerkdagen zijn toen niet doorgegaan.
Beeldentuin
-Op 12 september is de beeldentuin in het park bij Vivere officieel geopend.
i.v.m. de coronacrisis is dat met een kleine groep gedaan .
De beeldentuin is een samenwerkingsproject van de historische vereniging Moordrecht, Drost IJzerman, gemeente Zuidplas, milieuvereniging Zuidplas e.a.
Er wordt nu gewerkt aan een groene cultuurroute door het centrum van Moordrecht.

 

Natuurwerkdag 2018

Op zaterdag 3 november vond de Landelijke Natuurwerkdag plaats. Iedere eerste zaterdag in november gaan veel vrijwilligers aan de slag op verschillende locaties.In Nederland zijn totaal 15.801 mensen op 611 locaties aan het werk geweest. In Zuid-Holland totaal 1792 vrijwilligers. Ondersteuning hiervoor komt van De Groene Motor waar gereedschap wordt geleend en kennis gedeeld.

 In  Moordrecht is door de Moordrechtse Milieuvereniging Zuidplas, samen met andere vrijwilligers, weer gewerkt in het gedeelte van de Gemeentetuin die Stinzentuin wordt genoemd. Meer dan 1000 verwilderingsbollen en dovenetel zijn gepland, struiken gesnoeid, opschot van vlier en kornoelje weggehaald, onkruid verwijderd en de paden zijn geveegd,

 Kortom er is hard gewerkt waarmee MMVZ en de werkgroep Stinzentuin erg blij zijn.

      

 

Verslag Bruisavond, 4 oktober 2018

Op donderdag 4 oktober heeft de Milieuvereniging Zuidplas in het IJsclubgebouw een bruisavond georganiseerd. Het doel is om burgerinitiatieven te verzamelen om natuur en duurzaamheid in Zuidplas te bevorderen. Meer dan 15 mensen zijn op de avond afgekomen die enthousiast o.l.v. Heleen van Praag van de Ideeënbrouwerij aan de slag zijn gegaan.

Vele ideeën zijn gelanceerd:
De aanwezige burger wil meer groen, bomen en vogel/ insectenvriendelijke planten in en rond de kernen van de dorpen, maar ook langs de provinciale weg, minder steen in de tuinen, jaarlijkse controle van alle bomen in Zuidplas door een boomchirurg. Wilde bloemen in de berm en natuurvriendelijke oevers worden gestimuleerd. Het belang van cultuur en natuur zou gecombineerd kunnen worden.

De gemeente zou meer wandel- en fietspaden met natuurspeelplaatsen en bankjes moeten overwegen. Een mooi fiets/wandelpad van Westergouwe door de groen-blauwe zone langs het kanaal, tot het gemaal en naar Nieuwerkerk zou overwogen moeten worden. Ook kanomogelijkheden in Zuidplas kunnen uitgebreid worden (riet snoeien).

Ook de irritatie van veel burgers over het vele zwerfafval en het lage niveau van groenonderhoud in Zuidplas werd genoemd. Waarom wordt burgers niet gestimuleerd zwerfvuil te verzamelen (met een grijper). Meer gemeentelijke voorlichting geven over de gevolgen van het gebruik van plastic.

Om duurzaamheid onder de aandacht te brengen werd een Repaircafe voorgesteld, waar materialen gerepareerd kunnen worden, we missen in de dorpen een kringloopwinkel/ duurzaamheidswinkel.

Ook aan de jeugd wordt gedacht. Er zal meer voorlichting aan de jeugd gegeven moeten worden over duurzaamheid, milieu, voedselvoorziening en volkstuinen.

Er zou meer samenwerking gezocht moeten worden tussen Rotta, I.V.N. , Milieufederatie, Velt, Groene Motor, en de hoveniersbedrijven zoals GKB , Promen en Kraan.

Nadat de voorkeuren van de deelnemers zijn geïnventariseerd, worden op deze avond vier groepen samengesteld.

-Het verbinden van de Stinzentuin bij Vivere met historische elementen, in en rond het dorpscentrum van Moordrecht.
-Het opzetten van tuinlessen voor de jeugd i.s.m. de Knollentuin in Moordrecht.
-Het opzetten van een Repairwinkel in de dorpen.
-Het bevorderen van een hogere waarde in groenonderhoud in Zuidplas om ook vervuiling op straat tegen te gaan.

Op donderdag 22 november gaan we in het IJsclubgebouw verder met het uitwerken van deze ideeën.

   

NATUURWERKDAG 4 NOVEMBER 2017
Op een mooie novemberzaterdagochtend gingen bestuursleden en een aantal vrijwilligers aan de slag in een gedeelte van de Oude-Gemeentetuin van Moordrecht, gelegen aan het Westeinde. Dit gedeelte is naar een ontwerp van Suze Peters veranderd in een Stinzentuin: onder de kale bomen zullen in het voorjaar allerlei bollen en andere voorjaarsplanten bloeien.
De struiken en bomen langs het pad en in het dijktalud waren behoorlijk gegroeid en moesten weer worden gesnoeid. Verder was er onkruid zoals brandnetels en opschot van bomen om weg te halen.
Gelukkig waren er voldoende sterke mannen die aan onze oproep in Hart van Holland hadden gehoor gegeven, zodat er flink wat groenafval kwam te liggen op de parkeerplaats van Zorgcentrum Vivere.
Het gereedschap kon weer worden geleend van De Groene Motor, een groen organisatie in Zuid-Holland die vrijwilligers ondersteunt. De tarp was dit keer niet nodig voor de regen, maar als middelpunt voor koffie en theepauzes, met als afsluiting een heerlijke soep van Suze.
A�Landelijke Opschoondag 25 maart 2017:
Een aantal bestuursleden is met behulp van enkele leden zijn aan de slag gegaan om watergangen en oevers van A�Ringvaart, sloten langs Middelweg, diverse Tochtwegen, het Wilgenlaantje etc. te ontdoen van zwerfvuil. Tezamen zijn ongeveer 20 grote zakken vuil opgehaald. Tevens waren er andere groepen actief zoals de Kindergemeenteraad met Moordrechtse schoolkinderen en een Marokkaanse Jeugdgroep.
De schoonmaakdag was een groot succes, we zullen volgend jaar weer op de een of andere manier meedoen.
Daarnaast hebben Suze Peters en Gerda Verhoef net als verleden jaar op een woensdagmiddag het traject langs de ringvaart tussen Moordrecht en Nieuwerkerk schoon gemaakt. Ook dit was weer een succes.

juni2017: De gemeente Zuidplas en de Krimpenerwaard hebben het pontje tussen Gouderak en Moordrecht subsidie toegewezen.
De komende jaren kunnen wandel- en fiets recreanten gelukkig overdag overvaren naar de overkant. Sport- en andere verenigingen zijn blij met het besluit.

Milieuvereniging Zuidplas is initiatiefnemer van een verzoekschrift aan de gemeente Krimpenerwaard en Zuidplas tot behoud van het pontje Moordrecht -Gouderak.

Een aantal verenigingen uit Moordrecht ( Wandelnet,Te Voet Wandeloverleg Zuid Holland, Fietsersbond Zuidplas, Milieuvereniging Zuidplas, Vrouwen van Nu, De Boezemvrouwtjes, Korfbalvereniging IJsselvogels, Voetbalvereniging Moordrecht, Tennisvereniging Moordrecht,Scouting Moordrecht)
hebben in december 2016 in een brief aan de gemeenten Zuidplas en Krimpenerwaard dringend verzocht om de pont tussen Moordrecht en Gouderak ook na 1 juli 2017 in stand te houden.

In die brief wijzen zij op de volgende zes aspecten die de instandhouding van de veerdienst noodzakelijk maken.

-De (sociale)contacten tussen de bewoners van Gouderak en Moordrecht, die al eeuwenlang bestaan.
-Sommige leerlingen uit de Krimpenerwaard zijn aangewezen op Moordrechts onderwijs
-Het verenigingsleven is afhankelijk van de inwoners van beide dorpen.
-De pont is ook belangrijk voor het autoverkeer bij mogelijke verkeersinfarcten op de provinciale weg van Gouda naar Schoonhoven en op de provinciale weg van afslag Moordrecht naar de sluizen in Gouda.
-Met het komst van de woonwijken in Waddinxveen (Triangel ) en Gouda (Westergouwe) wordt het achterland groter en zal de behoefte aan een korte verbinding alleen maar groter worden.
-De noodzakelijke aansluiting op de recreatieve wandel- en fietsroutes tussen de Zuidplas en de Krimpenerwaard. Voor wandelaars, die een korte actieradius hebben, is de veerpont een onmisbare schakel.

Met betrekking tot het laatste punt wordt door de verenigingen nog met nadruk gewezen op het volgende.
Door het verdwijnen van het veer zouden wandelaars en fietsers meer dan vijf kilometer moeten omlopen of omrijden. De pont is dan ook een belangrijke schakel in de routes van de wandelnetwerken en het netwerk van fietsknooppunten. Dit is bijvoorbeeld niet alleen het geval voor het Grote Rivierenpad, een lange afstandswandeling (LAW) tussen Hoek van Holland en Kleef (Duitsland), maar ook voor de gebruikers van het wandelroutenetwerk in de Krimpenerwaard en (binnenkort) in de Zuidplas.
Beide netwerken zijn of worden gerealiseerd met subsidie van de provincie Zuid-
Holland en zijn tot stand gekomen door de inzet van veel vrijwilligers.
De aanwezigheid van de veerpont is dus ook van cruciaal belang voor de toerist en recreant rondom de Hollandse IJssel!

Schoonmaakdagen 2016
De milieuvereniging helpt sinds dit jaar mee met het organiseren van de jaarlijkse landelijke schoonmaakdag in Moordrecht.
In de week van 19 maart ging Suze Peters met een 20 tal enthousiaste kinderen op 2 woensdagen de ringvaart langs om vuil op te halen. Het was een leerzame tocht langs de vissentrap, over landbouwhekken heen en zelfs over het trekpontje bij de scouting van Nieuwerkerk. Ook op weg naar Moordrecht langs de IJssel haalden de kinderen en meerdere ouders vele zakken vuil op.
Op zaterdag 19 maart haalden volwassenen langs de dijk van de Hollandsche IJssel tussen Moordrecht en de firma Bos in de richting van Gouda meer dan 20 zakken plastic, flessen en papier op. Vooral in het riet lag er veel afval, wat er jaren over doet om te vergaan. Gelukkig hoefden ze niet alle zakken al die tijd mee te sjouwen, omdat ze ondersteuning hadden van de boot van Lex Boere.
Op de terugweg haalden ze ook nog vuil op langs het fietspad.
Het waren geslaagde dagen, eigenlijk zouden we dat meerdere keren per jaar moeten doen.

Natuurwerkdag 2015 in Moordrecht.
In de Stinzentuin bij het oude gemeentehuis (nu Vivere) van Moordrecht hebben 11 vrijwilligers zaterdag 7 november 2015 hard gewerkt. Dit na een oproep van de milieuvereniging Zuidplas in het Hart van Holland. Vlierbomen en kornoelje werden weggehaald. Dat was zwaar werk, want de wortels zaten diep. Op deze manier krijgt de oorspronkelijke beplanting weer licht en lucht. Er waren vele kruiwagens nodig om het groenafval af te voeren. Ook werden er met houtsnippers nieuwe paden uitgezet.
Om 12 uur werd met een vuurkorf de zelfgemaakte erwtensoep en courgettesoep warm gemaakt. De vrijwilligers lieten zich de soep en broodjes goed smaken. Na 5-6 uur werken is de het door De groene motor beschikbaar gestelde materiaal verzameld en konden we tevreden terug kijken op een nuttige dag vrijwilligerswerk in de natuur.
Komende weken zal de border in de bocht van het muurtje aangelegd worden door de vrijwilligers groep o.l.v. Suze Peters. In het voorjaar gaan we genieten van de bollen.
Bent U nieuwsgierig geworden naar de resultaten .de stinzentuin is altijd open.
Wilt U op de hoogte blijven van nieuwe groenactiviteiten? Kijk dan op Facebook.com/stinzentuin of op www.milieuvereniging.nl/nieuws

CIMG2979 (2) CIMG2982 CIMG2981 CIMG2987 CIMG2990 (1)CIMG2988 CIMG2989 (1) CIMG2984

Verslag van de natuurexcursie op 4 juni 2015.
Op een mooie zonnige donderdagavond zijn we met een flinke groep enthousiastelingen op de fiets naar de Berkenwoudse driehoek gegaan. Daar wandelden we door een mooi natuurgebiedje o.l.v. Cors Modderkolk.
Hij liet ons vele planten zien, zoals het blad van een orchidee, de gele ratelaar, de kale jonker (een distel), maar ook het bekende kleefkruid. In de wilgen langs de sloot zaten vele vogels, in de sloot zwom een zwanenechtpaar met jongen, in de elzenbomen zagen we parende elzenhaantjes( een kevertje), en van achter het vogelscherm zagen we visdiefjes( een sternsoort), in de lucht zagen we en hoorden we grutto’s, scholeksters, ganzen en een enkele buizerd. Op een takje zagen we een kneu en een fitis en meerdere zwartkopmezen. Het was een heerlijke avond, die afgesloten werd met een tocht door de polder en via de Julianasluizen weer terug naar Moordrecht.
FullSizeRender (9) FullSizeRender (6) kale jonker juni 2015 IMG_0624 FullSizeRender (7)

Zelfbeheertuin
De Witte Prinses
Siergroen en natuurrijk tuinieren
De zelfbeheertuin in het prinsessenkwartier is al een tijdje geleden opgezet. De planten zijn in het afgelopen jaar flink gegroeid. Dat kunt u zien als u de foto’s vergelijkt met de foto’s die in het begin van het project zijn gemaakt. U vindt deze serie geheel onderaan van deze internetbladzijde.
1b1. Grijsblauwe vallei 1c. Grijsgroen schaduwparadijs 5f. Papaverweelde 5f. Papaverweelde 8d. hommelbezoek 3e. witte voorjaarsborder 6a. wtte ridderspoor

Op vrijdag 17 april waren weer een vijftal enthousiastelingen in het park bij het oude gemeentehuis van Moordrecht hard aan het werk met zevenblad rooien en om tal van plantjes te poten. Doel van dit groepje vrijwilligers is om van een deel van het park een stinzentuin te maken.
Stinzenplanten zijn knollen en bollen die in het eerste vroege voorjaar hun kopjes boven de grond steken om het zonlicht op te pikken. Voorbeelden zijn de reeds in de middeleeuwen bekende sneeuwklokjes, crocus, blauwe druifjes, sterhyacinten, wilde narcissen, vogelmelk, gele anemoon, sleutelbloem, longkruid, judaspenning, enz. Deze plantjes zijn beschermd en het is de bedoeling dat ze in het park verwilderen. Deze bolletjes en knolletjes worden in het najaar gepoot.
De planten die afgelopen vrijdag geplant zijn, zijn naast een paar stinzenplanten ook vooral vaste planten die in de zomer en herfst kleur geven aan de stinzentuin.
Suze Peters had weer de leiding en zette de planten op de goede plaats, terwijl de anderen de planten in de grond zetten. In het najaar bij een volgende natuurwerkdag gaan de bolletjes de grond in. Doet U dan ook mee? Opgeven voor een volgende natuurwerkdag : tel (0182) 373459. www.facebook.com/stinzentuin of www.milieuvereniging.nl.
fot1 fot2 fot3,2015

Natuurwerkdag in de gemeentetuin bij Vivere.
Na de inspiratieavond voor bewoners van Moordrecht in Vivere op 16 maart 2015, die georganiseerd is door Gemeente Zuidplas, is het nu zo ver.
Op zaterdag 28 maart staat Suze Peters weer klaar om een natuurwerkdag te leiden i.s.m. de milieuvereniging.
Op deze opschoondag zijn 8 vrijwilligers aan de gang gegaan om de vele zaailingen van de kornoelje te snoeien of zo mogelijk weg te halen voor de nieuw in te richten Stinzentuin in het park bij het oude gemeentehuis van Moordrecht.
Het was ook de bedoeling om nog meer onkruid en zevenblad weg te halen, maar dat is niet helemaal gelukt vanwege de tijd. Er werd door jong en oud gezaagd, geknipt en gegraven met het door de groene motor aangeleverde tuingereedschap.
Stinzenplanten zijn knollen en bollen die in het eerste vroege voorjaar hun kopjes boven de grond steken om het zonlicht op te pikken. Voorbeelden zijn de reeds in de middeleeuwen bekende sneeuwklokjes, krokus, druifjes, hyacinten gele anemoon, akelei, longkruid, judaspenning, hoefblad enz. Deze beschermde planten stonden vroeger al op de landgoederen van Friesland met de bedoeling dat ze in het park verwilderen. (stins= stenen huis)
Tijdens het werk werden we verrast door een ambtenaar van de gemeente die ons een versnapering bracht. Ook was er aandacht van omroep Zuidplas en het hart van Holland.
Rond half 1 was er veel snoeiafval verzameld en vele vierkante meters tuin staat nu voor ons klaar zodat we op vrijdag 17 april 2015 de stinzenplanten in de grond kunnen zetten.

Opgeven voor een natuurwerkdag : tel (0182) 373459. (www.facebook.com/stinzentuin)

Vogelexcursie 14 maart 2015.
Zaterdag, om 9 uur precies, stond een groepje enthousiaste vogelaars voor Bakker Johan in het winkelcentrum van Moordrecht. Ze trotseerden de ijzige wind en hadden als doel om naar de Zevenhuizerplas te fietsen.
Excursieleider Cors Modderkolk had ons vele soorten weide- en watervogels beloofd.
Bij de plas, voorbij Nesselande, stopten we en pakten we de verrekijkers uit de hoezen. In het water zagen we vele waterhoentjes, de gewone eenden, maar ook kuifeenden. In de lucht vlogen grauwe ganzen en meeuwen. In de bosjes achter ons, hoorden we vinken en mezen. Een einde verderop vloog een reiger met een tak in zijn bek om een nest te maken. Het voorjaar was echt begonnen.
Aan de noordkant van de plas staan een paar dode bomen in een moerasje. Daar maakten we een klein wandelingetje en zagen we in het water nog meer kuifeenden en een wintertalingpaartje.
We waren behoorlijk koud geworden, daarom waren we blij, dat het bestuur van de milieuvereniging voor warme koffie had gezorgd. De door Bakker Johan gedoneerde krentenbollen smaakten opperbest.
Bij de Alexander roeibaan zagen we langs de kant tientallen puttertjes opvliegen. Op de eilandjes zagen we groepen brandganzen en verderop zagen we een samenscholing spreeuwen en een speurende buizerd. Even later vloog een vroege tureluur over het water, en daar vloog een paartje bergeenden weg.
Op naar het Korenmolengat! Daar zagen we in de bomen nesten met aalscholvers met 6 weken oude jongen. We konden goed zien, dat de jongen gevoed werden.
Terwijl we voldaan naar Moordrecht terugkeerden, zagen we nog een nestkast van een torenvalk. Die zat een paar meter verderop in de luwte van de wind op het dak van een kas te loeren naar muizen.
Wilt u in mei ook nog mee met een vogelexcursie? Hou dan de site www. milieuvereniging.nl in de gaten.
vogel 4 vogel 1 vogel 2 vogel 3 vogel 5

Ransuilen op de Moordrechtse recreatieparken.

Volgens de planning van het Hoogheemraadschap gaan zij in de periode april-oktober 2016 en april-oktober 2017 aan de gang om dijkverzwaringsplannen uit te voeren. Dijkverzwaring is noodzakelijk voor de veiligheid, maar er zijn mogelijk ook alternatieven waarbij niet geheid hoeft te worden. (zie ook omgevingsvergunning Oosteinde Moordrecht, waarbij onderzoek gedaan door de Antea groep.)

Op de parken zijn in de afgelopen 10 jaren in de bomen meermalen ransuilen gezien. Volgens het Hoogheemraadschap komen de uilen slechts incidenteel voor.
De uilen zullen veel last hebben van het slaan van een damwand van enkele meters diep.
De afstand van de dijk tot de roestplekken van de uilen is ongeveer 300 meter.
Omdat er overdag geheid wordt, juist als de uilen slapen, is het bijna onvermijdelijk dat de vogels daar last van hebben.
In de Flora- en Faunawet staat, dat beschermde diersoorten, zoals ransuilen NIET VERSTOORD MOGEN WORDEN.
Als er dit jaar in oude ekster- en kraaiennesten gebroed wordt en er jongen komen, roepen we uilenliefhebbers en de bewoners van de parken de mensen op foto’s te maken.

Wellicht kunnen we dan in overleg met het hoogheemraadschap voorkomen dat de ransuilen van de Moordrechtse parken verdreven worden.

Wat gebeurt er op de Oostringdijk te Moordrecht? Bomenkap?
In verband met werkzaamheden door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is op verzoek van verontruste bewoners van woonboten aan de Oostringdijk te Moordrecht contact gezocht met HHSK. De walkanten tussen vaart en weg en het talud van de Oostringdijk moeten worden versterkt i.v.m. veiligheid van het achterland. Het huidige traject loopt vanaf de boerderij / manege tot aan de Kerklaanbrug in Moordrecht. In een volgend stadium wordt het traject tot aan het Oude Gemaal in Nieuwerkerk aan de IJssel versterkt.
Na onderzoek door HHSK worden de hoge bomen, en zonodig het onderschot, tot 5 meter van de sloot onderaan het talud gekapt. Ook bomen in de tuinen van de woonboten worden zonodig gekapt. Hierover is overleg geweest met de bewoners. De werkzaamheden zijn reeds begonnen.
HHSK zal waar mogelijk voor herplanting zorgen, dit alles in overleg met de Dienst Groenbeheer van de Gemeente Zuidplas. De weg zal niet worden opgehoogd door Gemeente Zuidplas i.v.m. bezuinigingen.

Wil je meedenken over de invulling van de openbare ruimte in Zuidplas en met name in Moordrecht?
Lees dan het volgend document van de gemeente Zuidplas>
We gaan binnenkort ook aan de slag in het park van de gemeentetuin bij het oude gemeentehuis van Moordrecht. Op 16 maart is de eerste bijeenkomst in Vivere in Moordrecht.
img-206152449-0001 (1)

Den Haag, 28 januari 2015

Leve(nd) Zuid-Holland met 15 natuurtoppers
Doe mee met het manifest voor de provinciale verkiezingen

Wie zou het nu niet leuk vinden om tijdens een wandel-, fiets-, of vaartocht in de natuur een glimp op te vangen van een otter, zeearend of zeehond? Natuurtoppers zoals deze soorten verfraaien de landschappen in Zuid-Holland en zijn een graadmeter voor een schoon milieu en een rijke natuur. De natuurorganisaties in Zuid-Holland hebben daarom samen een manifest opgesteld om in te zetten op een aantrekkelijk, natuurrijk Zuid-Holland. De provinciale verkiezingen zijn cruciaal om dit mooie toekomstbeeld te realiseren. Zuid-Hollandse inwoners en organisaties worden uitgenodigd het manifest te ondersteunen op www.natuurmanifest.nl.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. Van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren is nog maar 15% overgebleven. Het kan echter ook anders. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich in Zuid-Holland vestigen als de omstandigheden goed zijn.

In het manifest staan 15 natuurtopperscentraal: soorten die symbool staan voor een soortenrijke provincie. Wie vindt het nu niet leuk om bevers te zien, het prachtige gezang van nachtegalen en het gejubel van grutto’s te horen of om te kanoA�n in het spoor van de otter? Om dit te behouden A�n op meer plaatsen te realiseren moet de provincie deze natuurtoppers hoog in het vaandel dragen. Met het manifest roepen de natuurorganisaties de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten verkiezingen hiertoe op. Het manifest is te lezen op de website www.natuurmanifest.nl. Ook kunnen Zuid-Hollandse inwoners en organisaties op deze website het manifest ondersteunen.

De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.

Het Natuurmanifest is een initiatief van: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Holland Landschap en IVN.

Een feest voor vogels scharrelkids in de Winter 2015 (2) (1)
Vogelfeest

In de deel van Kinderboerderij In de Kromin Moordrecht druppelde net als de regen op 18 januari rond 13 uur ouders en kinderen binnen, alles bij elkaar zo’n 30 kinderen en 23 volwassenen. Dit keer geen buitenactiviteit, maar binnen knutselen. En wel lekkere hapjes maken voor de vogels. Er waren vier tafels met verschillende dingen om te maken. Vetbollen maken met een bloempot erboven, vormpjes vullen met vogelvoer in de gelatine, takken ingesmeerd met vogelpindakaas en daarna door vogelzaad gerold en tenslotte nog een tafel met pinda’s waar je op een prikker een gaatje in de pinda kon maken en deze daarna gemakkelijk aan een draad kon rijgen. Als je ergens klaar mee was, dan ging je verder aan de volgende tafel. De zak vol met je eigen vogelhapjes mocht mee naar huis. Ook voor de kinderen was het een feestje. Tineke had weer haar lekkere pondkoek gebakken en dat ging erin als koek. Na het spelletje alle vogels vliegena��, ging de muziek aan en deden we met zijn allen de Vogeltjesdans.
Suze Peters.

Scharrelkids wordt georganiseerd door IVN IJssel en Gouwe in samenwerking met een aantal enthousiaste ouders

Natuurwerkdag 1-11-2014
Op zaterdag 1 november hebben een tiental vrijwilligers op initiatief van de Milieuvereniging Zuidplas op het Spoorweglaantje in Moordrecht gewerkt om de borders van het openbaar groen te verrijken en te verfraaien. Het zaad en de jonge aanplant is beschikbaar gesteld door de gemeente Zuidplas. Rond 10 uur waren een tiental enthousiaste vrijwilligers verzameld, waaronder 2 jeugdige deelnemers en omroep Zuidplas.
Het was zowel een educatieve, maar ook nuttige ervaring.
Van de ervaringsdeskundigen Maarten Box en Suze Peters hebben we geleerd hoe we met selectief zaaien, de vrij eenvormige grasvegetatie kunnen verrijken met bloeiende wilde planten.
Ook hebben we de inheemse struikgewassen gele kornoelje en vlier toegevoegd aan de bestaande beplanting. Deze gewassen bloeien rijker en/of dragen vruchten, zodat de Oude Spoorbaan aantrekkelijker is geworden voor allerlei diersoorten.
Als laatste activiteit hebben de vrijwilligers geleerd hoe we op een goede en effectief de bestaande bomen kunnen snoeien, zodat de vitaliteit verbetert. Van het vrijkomende snoeihout hebben we een schuilgelegenheid voor kleine (zoog)dieren gemaakt.
Enkele rauwdouwers hebben ook de onderste takken van meerdere wilgen gesnoeid. Rond 2 uur zijn de gereedschappen, die door het voormalige landschapsbeheer beschikbaar zijn gesteld, weer verzameld en konden we vermoeid van het harde werk terug zien op een leuke en nuttige dag.
De vrijwilligers waren zo enthousiast dat ze graag in januari nog een keer aan het werk gaan om in het openbaar groen mooier te maken.
Wilt U dan ook mee doen, houdt dan de pers en onze website in de gaten.
De milieuvereniging houdt u via haar website (www.milieuvereniging.nl ) op de hoogte van de ontwikkelingen van de Oude Spoorbaan in het groeiseizoen van 2015. Natuurlijk kunt u zelf ook genieten van de resultaten van het werk via een wandeling of fietstocht.
IMG_0676 CIMG2196 (1) IMG_0677 IMG_0678 IMG_0678 3i. snoeien (1)

Geslaagde vogel- en natuurexcursie op zaterdag 11 oktober
De milieuvereniging heeft i.s.m. de heer Modderkolk een natuurexcursie in de Berkenwoudse driehoek georganiseerd.
Er waren 12 enthousiaste vogelaars die om 9 uur precies bij de pont in Moordrecht met een verrekijker in de hand klaarstonden. Na een rustige fietstocht waarbij we meerdere keren bij de weilanden stopten om naar vogels te kijken, hebben we een leuke wandeling gemaakt in de mooie natuur van de Krimpenerwaard. We hebben meerdere soorten eenden, zwanen, buizerds, kiekendieven, witte reigers mogen observeren. Daarnaast prikkelde de heer Modderkolk ons nog door wat over de planten te vertellen die we tegenkwamen. Het was een genoeglijke excursie.
Houdt U de website in de gaten. Medio januari/ februari gaan we met een groepje naar de Reeuwijkse plassen.
CIMG2186 CIMG2175 (1) CIMG2187 CIMG2183 CIMG2178 CIMG2182

De bestuursleden van de milieuvereniging hebben zich op de Groei en Bloei Fair 20 september 2014 gepresenteerd aan een groter publiek.

Wat wilden wij bereiken?
Nieuwe leden en actieve leden voor onze milieuvereniging en voor een natuurrijke en duurzame gemeente Zuidplas door
i?? Bezwaar maken tegen ongewenste ontwikkelingen (Westergouwe)
i?? Genieten van natuur, duurzaamheid als aantrekkelijke ontspannende leefstijl
i?? Verdienmogelijkheiden bv. via besparen op de energienota en (nieuwe) werkgelegenheid op het gebied van natuur en duurzaamheid

We hadden twee kramen waarin we voorlichting gaven over onze milieuvereniging, de zelfbeheertuin de Witte Prinses, de ecologische zone Westergouwe, de bouwactiviteiten van onze en de gemeenten rondom ons woongebied, het platform Mooi Zuidplas en de pas uitgegeven recreatiekaart.
Ook gaven we informatie over onze natuurexcursie op 11-10-2014 en de natuurwerkdag op 1-11-2014 langs de Spoorbaan. Daar gaan we wilde plantenzaden zaaien en planten leren snoeien.

Daarnaast hadden we een groene Kraam met
i?? VELT groentenbak
Via VELT (Vereniging voor Ecologische Leef en Teeltwijze) een bak met groenten en fruit laten die aansluit op hun werkwijze.
foto bak

i?? Geveltuin
Zeven stoeptegels met daarboven potten met een doorsnede van 30 cm. om te laten zien wat je met een geveltuin kan.
– Bollenpakketten

De dag was een groot succes. Er hebben zich meerdere mensen aangemeld als lid.

Biodiversiteit.
In 2012 ontving Maarten Box een uitnodiging voor een vergadering over nieuw te ontwikkelen koersen in MMVZ. Tot nu toe was de koers van MMVZ zoals deze veel voorkomt in milieuverenigingen namelijk het bezwaar aantekenen tegen plannen die natuur en bijbehorende biodiversiteit bedreigen. Hoewel dit als een belangrijk instrument ervaren wordt, is Maarten meer vanontwerpen en gebiedsontwikkeling.

Bij gebiedsontwikkeling gaat men in gesprek met allerlei belanghebbenden, ook de natuur bedreigende partijen. Men leeft zich in andermans belangen in en neemt hen vervolgens mee in een richting waar ook mogelijkheden voor natuur en biodiversiteit bestaan.

In deze tijd met veel uitvindingen op het gebied van duurzame ontwikkeling zorgt dit voor een avontuurlijk en verrassend proces. Alternatieve plannen bieden van tijd tot tijd voor de in eerste instantie natuurbedreigende partijen ook meer mogelijkheden en deze gaan vervolgens graag mee in de groene richting.

Op een boeiende en gezamenlijke natuur ontwikkelingsreis.
e-mail: zelfbeheertuinpk@gmail.com

30 mei 2014
Kort gras in onze Zuidplaspolder , en onze weidevogelnesten dan?

Wie afgelopen periode de polder is ingelopen, zal het niet zijn ontgaan. De meeste percelen liggen er weer als een vers, gladgestreken biljartlaken bij. Dat kon ook haast niet anders, want de afgelopen weken was het bijzonder groeizaam weer. Lange perioden met zon werden afgewisseld met een sporadische bui. De meeste boeren hebben voor de hevige regen van begin deze week, al het gras tijdig kunnen inkuilen. Wat achterblijft is een kaal land, waar een enkele Grutto nog tevergeefs naar de jongen roept en enkele kraaien die er de resten van wat eieren mee pikken.
Triest wordt ik ervan. Wetende dat bij iedere maaibeurt, talloze nesten en jonge vogels sneuvelen. Ze maken geen schijn van kans, als de hele polder gelijktijdig lijkt te worden kort geschoren. Een neerwaartse spiraal bovendien, want de vogels keren ieder jaar terug naar de polder waar ze geboren zijn. En met slechts een handvol jongen dat groot wordt, houdt de lokale populatie geen stand. Het gevolg: steeds minder vogels in de polder.
Natuurlijk moet het gras gemaaid worden. Brood moet op de plank. Het één gaat echter prima samen met het ander. En ook dat is te zien als je de polder inloopt. Gemaaide percelen met slechts her en der een pluk gras of één ongemaaid perceel tussen de gemaaide percelen. Weidevogelbedrijven, waar boeren en vrijwilligers zich inzetten om de weidevogels te inventariseren en beschermen. Door de nesten te markeren in het veld en aan te tekenen op de plattegrond van de boerderij, kunnen de boeren de nesten ontzien bij het maaien. Ook als er vee in het weiland komt, kan het nest beschermd worden door er een nestbeschermer (een soort ijzeren constructie) over heen te plaatsen, wat vertrapping voorkomt. Het is een kwestie van goede samenwerking tussen de boer en de vrijwilligers.
Gelukkig gaan steeds meer boeren mee doen met deze vrijwillige weidevogelbescherming. Zo kunnen steeds meer vogels worden beschermd. Wat zou het mooi zijn als uiteindelijk alle boeren mee zouden doen. Daarnaast is de Weidevogelgroep Moordrecht ook nog op zoek naar (vooral jonge) vrijwilligers die willen bijdragen aan de bescherming van onze weidevogels. Voor opgave of voor meer informatie kunt u terecht bij Rick van der Weijde via rick@corotauria.nl.

download download (3) download (2)

een grutto, een kievit, een scholekster

Duurzaamheid
Inleiding:
Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.
We moeten verantwoord omgaan met de schaarste van de hulpbronnen door zuiniger en efficiënter om te gaan met energie en biodiversiteit. Daarnaast moeten we investeren in kennis en onderwijs, zodat er technologieA�n kunnen worden ontwikkeld waarmee latere generaties met minimale inzet van schaarse grondstoffen en fossiele energie een aanvaardbaar welvaartsniveau voor zichzelf kunnen creëren.
De kwaliteit van bodem, water en lucht is ook in Nederland de laatste decennia sterk verbeterd, hoewel we, als dichtbevolkt land, vergeleken met Europa nog relatief veel schade aan natuur en gezondheid ondervinden door de lokale milieuvervuiling (o.a. fijnstof).
De grootste zorgen voor morgenzijn de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen. Voor de problemen van klimaatverandering en biodiversiteit is een internationale aanpak nodig.
In de Nederlandse natuur is op het land nog maar 15% van het oorspronkelijke aantal soorten dieren en planten over. Ook in de rest van de wereld staat de nog aanwezige biodiversiteit zwaar onder druk, vooral als gevolg van de landbouw.
Ook Nederland legt via consumptieve bestedingen een relatief groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen van andere landen.
Naast landbouwtechnologie zou terugdringen van vleesconsumptie een mogelijke oplossing kunnen zijn.
Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn gevestigde begrippen geworden. Voor vele producten zijn duurzame varianten ontstaan, zoals de aankoop van ecologisch verantwoord voedsel, duurzaam hout (FSC) en fair trade-koffie met Max Havelaar-keurmerk, tot duurzaam bouwen en klussen, en van duurzaam beleggen en duurzaam bankieren tot duurzame energie.
Nederland voert veel grondstoffen in uit lage-inkomenslanden. Na bewerking tot eindproduct wordt die invoer overigens voor een groot deel weer uitgevoerd naar andere Europese landen. De CO2 uitstoot die het gevolg is van consumptie door Nederlandse huishoudens is naar mondiale maatstaven groot. Door de hoge bevolkingsdichtheid is de totale ruimte die nodig is om de consumptie van Nederlanders voort te brengen circa drie keer het landoppervlak van Nederland. Om de effecten van bevolkingsgroei in Nederland en de groei in consumptie en het consumptiegedrag te compenseren zet Nederland zich goed in op de technologische ontwikkeling van consumptie- en productiemethoden die duurzaam zijn.

Bijeenkomst 8 mei over duurzaamheid.

Bij onze MMVZ zijn groenwaarden en duurzaamheid een belangrijk gespreksonderwerp geworden.
Biodiversiteit en het zelfbeheren van gemeentegrond zijn belangrijke items. Maarten Box heeft op onze jaarvergadering een inleiding over deze onderwerpen gehouden. MMVZ wil graag de burger erbij betrekken.
Omdat bij de verkiezingen van 2014 bleek, dat de politiek ook geA?nteresseerd is in dit onderwerp, is er op 8 mei een bijeenkomst gehouden
Wie zaten er aan tafel? Lydia Reicher (SP) met een brede achtergrond in de duurzame energiesector en kennis van duurzame energiebronnen, Mark Clavaux (D66) , geograaf, Johan Helmer PvdA/ GL werkt bij het waterschap, Suze Peters, kweekt eigen groente en wil kennis van de natuur aan kinderen doorgeven, Gijs van Soest ( G .L.) heeft kennis van natuur, biodiversiteit en energie, ecologisch beheer, Ron Gast (CDA), voorzitter Groene Hart , Leo Loch (MMVZ en Platform Mooi Zuidplas) ,Maarten Box (MMVZ ) heeft veel kennis van transitie management. Hij heeft contact met de gemeente Zuidplas waarbij natuur, duurzaamheid en biodiversiteit een hoofdrol spelen.

Opmerkingen die er gemaakt zijn:
– Rentmeesterschap is een manier van leven. Welzijn is belangrijker dan welvaart. Probeer eerst de eenvoudige dingen te bereiken.
-Geef aan de jeugd een mooie aarde door, en bewaar ook voldoende energie. Verzin oplossingen voor alternatieve energie o.a. windenergie, zonne-energie, energie uit natte veengrond, maak gebruik van begroeide daken enz.
-Geef educatie in duurzaamheid. Wat gebruikt is uit de natuur, komt niet terug.
Laten we zorgen voor ecologisch groenbeheer. Leer de jeugd zelf eten te verbouwen.
-Groen verrast, laat de natuur zijn gang gaan. Probeer terug te verdienen uit de natuur.
-Probeer van iets negatiefs iets positiefs te maken.
-Onderhoud de natuur, probeer juist natuur variaties. Denk aan biodiversiteit.
-Bedenk een tijdelijke regeling om de gronden van de grondbank goed te benutten:
tijdelijke natuur/ zonnepanelen/ wilgenplantage/ recreatie.
-Stel samen met de gemeente Zuidplas een goede duurzame visie op het groenbeheer. Stel een goed maai- en zaaibeleid op.
-Het inkomensdenken waarbij bouwen een grote rol speelt is voorlopig nog dominant in de gemeente Zuidplas. Er ligt al heel veel vast via de RZG structuurvisie. Rotterdam en provincie als grote investeerders zien een alternatieve aanpak voorlopig nog niet zitten. Op hoog schaalniveau hierover spreken blijft vaak abstract en roept dan vaak weerstand op.

Daarnaast is er een voorstel gelanceerd om aan te sluiten op de activiteit Raad op straat en het duurzaamheidscentrum in Moordrecht rondom de brede school onder de aandacht te brengen.
Het werkthema wordt: Ontmoet, Groen en Doen.
Bij de kinderboerderij liggen 3 stukken weidegrond. In samenwerking met de kinderboerderij en de brede school, die nu gebouwd wordt, zou iets opgezet kunnen worden om elkaar te ontmoeten: jong en oud en mensen met beperking.
Schooltuinen kunnen opgezet worden om de kinderen bewust te maken wat ze eten, de kinderboerderij zou hun ruimte kunnen verhuren voor feestjes , waarbij de bewoners hun waren kunnen verkopen en thee kunnen schenken, een locatie voor vergaderingen, jeu de boulesbaan voor senioren, een natuurspeeltuin? Vele mogelijkheden!
Om dit te bewerkstelligen moet er veel georganiseerd worden om draagvlak te krijgen voor het initiatief. Daarna kunnen we uitbreiden met ideeën uit Duurzame Dorpen themaa��s o.a.energie.
IMG_4861 IMG_4858 IMG_4862

Publicatie over duurzaamheid
50 ideeën voor duurzame dorpen. Open de link Zeeland ideeenboek

Verslag Urgenda maart 2014
In maart is er een rondtour geweest van Urgenda. Maarten Box is contactpersoon geweest en heeft de uitnodigingen verstuurd naar de politieke partijen en diverse stichtingen en verenigingen.
Oook verschillende bestuursleden van MMVZ waren er bij. Een verslag van het bezoek ziet U als u op de link opent.
Terugkoppeling inspiratiesessie Urgendatour

Hoe gaat de provincie natuurlijk verder. Een paar aanbevelingen in mei 2014 . Open de link: Hoe gaat de provincie natuurlijk verder

Leden van de milieuvereniging werken mee met de gemeente Zuidplas om een recreatiekaart van de Zuidplaspolder te maken.
In de eerste maanden van 2014 hebben vertegenwoordigers van het Platform Mooi Zuidplas (waar wij ook in meedenken als MMVZ) en de gemeente Zuidplas hard gewerkt om een recreatieve kaart van Zuidplas te maken, waarop vele natuur- en cultuur historische bezienswaardigheden te zien zijn.
Verleden jaar nam het platform dit initiatief, omdat zij vonden dat Zuidplas meer is dan een weidegebied met een paar dorpjes.
Wij willen de inwoners van Zuidplas wijzen op recreatiemogelijkheden en mooie gebouwen in onze gemeente. De Zuidplaspolder staat bovendien in verbinding met andere mooie recreatiegebieden zoals de Krimpenerwaard, de Rottemeren, het Bentwoud en de Reeuwijkse Plassen.
Met de hulp van de fietsbond Zuidplas en een groep enthousiaste wandelaars in Zuidplas zijn er meerdere fiets- en wandelroutes uitgezet. De beschrijving met foto’s en gpx bestanden zijn op de site van www.mooizuidplas.nl te downloaden.
Deze kaart geeft de mensen aan, dat je voor een dag recreëren gewoon in de buurt kunt blijven. Iedereen kan op de recreatiekaart zijn eigen Zuidplas-parel ontdekken.

Mocht U de recreatieve kaart niet hebben ontvangen, ga dan na 25 juni langs bij de gemeentebalie in Nieuwerkerk of mail leoeleen@gmail.com

Hij is er,de recreatiekaart van Zuidplas met een aantal wandelroutes.
De kaart is op 23 juni 2014 officieel aangeboden aan wethouder van Woudenberg bij de molen Windlust.
In de week daarvoor stond er al een artikel in het Hart van Holland om de kaart onder de aandacht te brengen.U kunt het artikel lezen door het met de muis te activeren. Op de recreatiekaart kan ieder een eigen Zuidplas-parel ontdekkena�� DSC_1355<ahref=”https://www.milieuvereniging.nl/wp-content/uploads/2014/05/Bq0qgSsIQAIFaPb.jpg”>Bq0qgSsIQAIFaPb

Wandelingen rondom Moordrecht, georganiseerd door Platform Mooi Zuidplas i.s.m. MMVZ:Wandelroute Moordrecht laagste punt Zuidplas (2)

Langs Hollandse IJssel naar Gouda, langs de Ringvaart terug

Zelfbeheertuin
De Witte Prinses
Siergroen en natuurrijk tuinieren

Inleiding:

De Witte Prinses is een perceel openbaar groen wat in beheer is bij bewoners en de Moordrechtse Milieu Vereniging Zuidplas (MMVZ). Het perceel ligt in woonwijk het Prinsessenkwartier vlak achter de Molukse wijk. Met zelfbeheer willen belanghebbenden laten zien dat sierwaarde en natuurrijk tuinieren met elkaar samengaan.

Deelgebieden:

In de beplantingsopzet komen een vijftal deelgebieden voor met ieder een eigen karakter. De kleuren van het blad bepalen de eigenheid van de deelgebieden.
1. Tropisch kleurenparadijs:
Belangrijkste bladkleuren rood, grijsgroen en donkergroen.
2. Grijsblauwe vallei:
Voornamelijk grijsbladige planten.
3. Aquarel wand:
Grijs en roodbladig met grijsgroen van siergrassen
4. Zeggeplateau:
Bodembedekking bestaande uit groenblijvende zegge.
5. Blauwgroen schaduwparadijs
Voornamelijk grijsgroene en groene planten. De bloemkleuren in dit gedeelte van de tuin zijn zoveel mogelijk wit.
De bomen sluiten aan op het bladkleurenthema van de heesters.

Beplantingsopzet:
Het gehele perceel bestaat uit groepsgewijze heesterbeplanting die een soort weefsel (matrix) vormen waar andere planten als accenten tussen kunnen groeien.

Bomen en heesters gaan voor steeds meer schaduw zorgen. Om daarop in te spelen zijn schaduwminnende planten in de randen aangebracht zoals witbloeiende maagdenpalm en ooievaarsbek. Bij en vlindervriendelijke bol en knolgewassen zorgen voor de nodige bloemenrijkdom in het voorjaar. Om het wiedwerk terug te dringen komt er onder de heesters bodembedekking voor bestaande uit schijnaardbei, hondsraf en maagdenpalm.
Tussen het patroon van de matrixbeplanting voegt de natuur zelf nog allerlei soorten toe zoals kamille, klein hoefblad en springbalsemien. De spontaan ingezaaide soorten vullen de laatste open plekken, zodat een gesloten beplanting ontstaat.

Onderhoud:
Het belangrijkste onderhoudswerk in de zelfbeheertuin bestaat uit selectief wieden en bovengronds wegplukken (grazen) van kruidachtige beplanting. De heesters en bomen krijgen begeleidende snoei indien nodig. Bij begeleidende snoei staat het ondersteunen van boom of heester in het uitgroeien tot waar hij genetisch toe in staat is centraal. Kandelaberen, afzetten en allerlei andere vormen van beknottende snoei bemoeilijken vaak de natuurlijke uitgroei van bomen en heesters.

In de Witte Prinses kunnen belangstellenden kennis maken met de grote lijnen van de belangrijkste onderhoudsstijlen in het (openbaar) groen. Hoe je belangstellenden via effectieve uitleg in zo kort mogelijke tijd mee kunt nemen in de toch vaak complexe materie van het natuurrijk tuinieren is een belangrijke nevendoelstelling.

Bij natuurrijk tuinieren zijn er vier niveaus te onderscheiden:
1. Wieden en schoffelen:
Dit is de meest voorkomende manier van onderhoud in openbaar groen en particuliere tuinen. Om het succesvol uit te voeren is alleen het herkennen van de gewenste planten nodig. Alleen in de eerste twee maanden na de aanleg is er in de zelfbeheertuin geschoffeld om de ergste onkruidgroei tegen te gaan.
2. Bedekken van de bodem:
Bodembedekkende beplanting maakt grootschalig wieden en schoffelen overbodig. Daarvoor komt selectief wieden en wegplukken van al te snel groeiende beplanting in de plaats. Het herkennen van bodembedekkers en inzicht in hun groeigedrag is nodig voor deze wijze van tuinieren.
3. Groeien:
Inzicht in de groeisnelheid is nodig voor het opbouwen van een evenwichtige vaste planten en heesterbeplanting noodzakelijk. Eens in de 2 3 jaar toepassen van begeleidende snoei is nodig om dit proces te ondersteunen. Kennis en inzicht in de principes van begeleidende snoei is bij deze wijze van tuinieren nodig.
4. Zaaien:
Vogels en de wind zorgen voor allerlei verrassende planten in de tuin. Verschillende vaste planten en soms ook struiken zaaien zich zelf uit. Het toelaten van het principe zaaien zorgt ervoor dat de beplanting zich zelf kan verjongen en dat ook de laatste kale plekken in de tuin begroeid raken. Het herkennen van kiemplanten is bij deze wijze van tuinieren belangrijk.

De in punt 2, 3 en 4 beschreven manieren van tuinieren stimuleren het ontstaan van biodiversiteit. Voor mensen met weinig ervaring in tuinieren zijn deze principes juist lastig om mee om te gaan. In zelfbeheertuin de Witte Prinses staat het experimenteren met effectieve uitleg centraal om zo met weinig planten en tuinierkennis toch met redelijk succes de tuinierprincipes 2,3 en 4 toe te passen.

Bent U enthousiast en wilt U meewerken aan de tuin? Open dan de flyer door er op te gaan staan met de muis. Zelfbeheertuin pk flyer (1)

Er is ook een up-to-date fotoboek van de zelfbeheertuin. Open het door er op te gaan staan.
Zelfbeheertuin pk fotoboek 2013

Enkele foto’s uit de tuin vindt U hieronder:

1. Aquarel wand 1. Blauwgroen schaduwparadijs 1. Grijsblauwe vallei
Aquarel wand. Blauwgroen schaduwparadijs. Grijsblauwe vallei.

1. Tropisch kleurenparadijs 1. Zeggeplateau 1. Zeggeplateau bloeiend

Tropisch-kleurenparadijs. Zeggeplateau. Zeggeplateau-bloeiend.

2a. bladkleur 2b. Textuur takken en gras 2b. textuur

Bladkleur. Textuur-takken-en-gras. Textuur.

2c. ritme 2d. lengtewerking

Ritme. Lengtewerking.