Home

Nieuw postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com
of jeng.verhoef@outlook.com

LOGO

Welkom op de site

Augustus 2021,

zie ook pagina nieuws en bestuurlijke zaken met daarin de jaarverslagen o.a. 2020

-De milieuvereniging ziet nieuwe kansen om de ecologische zone bij Moordrecht te bereiken.
-Milieuvereniging doet met meerdere vrijwilligers mee met NL doet en de Natuurwerkdag.
-Milieuvereniging Zuidplas zoekt met spoed nieuwe bestuursleden, die mee willen denken met de planologische ontwikkeling in Zuidplas en die Groen in hun genen hebben.

Onze hoofddoelstelling:
MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

PLANNING VOOR 2021:

-Vanwege de corona perikelen staan de activiteiten van de milieuvereniging in 2021 op een laag pitje.

-De geplande natuuractiviteiten in maart 2021 in het kader van NL doet zullen niet doorgaan.
– Ook aan de landelijke schoonmaak dag zullen we niet meedoen.

-In plaats van de jaarlijkse ledengadering van de milieuvereniging Zuidplas (MMVZ) zullen  de leden alleen het jaarverslag ontvangen. De financiële verantwoording 2020 van de penningmeester is goedgekeurd door de kascommissie.

-In september 2021 worden door een 30 tal leerlingen van de basisscholen o.l.v. kunstenares Gonda tegels ontworpen die de groene cultuurroute door het Moordrechtse centrum langs de beelden moeten markeren.
De beeldentuin en de groene cultuurroute zijn een samenwerkingsproject van de historische vereniging Moordrecht, Drost IJserman, gemeente Zuidplas, milieuvereniging Zuidplas e.a.

– 6 november 2021
We hopen dat de jaarlijkse Natuurwerkdag in de stinzentuin bij Vivere in Moordrecht wel door kan gaan.
In de buurt kunt U zich ook inschrijven op andere projecten o.a. bij de Hennipgaarde in de Eendragtspolder

Wij zoeken actieve mensen en bestuursleden

AVG en de milieuvereniging:
De milieuvereniging gebruikt uw adres- en mailgegevens alleen om Uw persoonlijk mededelingen te doen.

Milieuvereniging Zuidplas is daarnaast actief bezig met de verbreding van de A20, de Schone IJssel, veenweidegebieden, duurzaamheid, de wandel/fietsaansluiting van de groen-blauwe zone naar het Ambacht in Moordrecht , de beeldentuin bij Vivere, de ontwikkelingen rond het vijfde dorp, het snelfietspad en de recreatie in en rond de gemeente Zuidplas .

Iets over onze vereniging:
De Milieuvereniging Zuidplas is een actieve milieuvereniging met 250 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en het tegengaan van de ontwikkeling van Westergouwe.
MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

De milieuvereniging werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder, praat met gemeente en politiek, laat onderzoek voor contra-expertise verrichten, neemt deel aan inspraakmogelijkheden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Zuidplas, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas.
Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)

In het archief staat documentatie over Brinkhorst, Westergouwe, Hollandse IJssel, de grondbank, het restveengebied, jaarverslagen en verslagen van de verschillende activiteiten.

Om op de hoogte te zijn van onze komende en laatste activiteiten willen we U uitnodigen om de pagina Nieuws te openen.