Bestuurlijke zaken

Doelstellingen ,
De doelstelling) van de milieuvereniging is: de landschappelijke, culturele en natuurwaarden van Moordrecht en Zuidplas zichtbaar maken en benoemen. We willen draagvlak creƫren voor behoud en versterking van deze waardevolle elementen door deze aan te reiken aan de inwoners, politiek verantwoordelijken (gemeenten, provincie) en bedrijfsleven. Wij doen dat in samenwerking met andere milieu-/ groen- en historische verenigingen.
Voorbeelden van meer concrete doelstellingen zijn:
De groene schil rond Moordrecht is belangrijk en die willen we koste wat het kost in stand houden.
Bouwplannen moeten steeds kritisch worden beoordeeld op de noodzaak en afgestemd zijn op de (woon)behoefte.
De ecologische verbindingszones die de Zuidplaspolder verbinden met de Krimpenerwaard willen we vooral open houden. Daarnaast zijn deze zones onderdelen van een groter netwerk dat vooral in stand moet worden gehouden (Krimpenerwaard naar Bentwoud)
Glascultuur moet geconcentreerd worden en niet direct tegen de woonkernen aan.

-Huishoudelijk reglement nog opnemen!
KvK Registratie bestuur bij KamervKoophandel
Statuten-MMVZ 2006
Brief aan leden mmvz 1992

 

Jaarvergaderingen.
– Jaarvergadering 2007
– Jaarvergadering 2008
Jaarverslag 2009
-Jaarverslag 2010
– Jaarvergadering 2011
-Jaarverslag 2011
– Jaarverslag 2012
– Jaarvergadering 2012
– Jaarvergadering 2013