Bezwaar Boslocatie 2010

Tijdens de ledenvergadering in april 2010 zijn de ontwikkelingen de Boslocatie besproken. De Boslocatie is een landelijk gebied langs de grens van de Molukkenwijk, waar Gemeente Moordrecht zonder overleg met de omwonenden 65 woningen wilde bouwen. De omwonenden georganiseerd in de Belangengroep Boslocatie maken bezwaar tegen het vrijstellingsbesluit en de bouwvergunningvan het woningbouwproject. Klik op bezwaar om een van de bezwaarschriften ingediend tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie te lezen. Inmiddels zijn een woonhuis en enkele loodsen gesloopt, bomen gekapt en bosschages verwijderd.

De Milieuvereniging steunt de Belangengroep Boslocatie, omdat de Boslocatie deel van het landelijk gebied met hoge natuurwaarden is en overeenkomstig Rijksbeleid niet gebouwd mag worden in het veengebied ten zuiden van de A20. Nu de gemeenten gefuseerd zijn, is er geen reden meer decentraal te bouwen op ongeschikte locaties. Het is voor de gemeente veel efficiƫnter te bouwen op een locatie te kiezen uit diverse gebieden die de vastgestelde bestemmingsplannen bieden. Met uitzondering van de Gouweknoop zijn alle bestemmingsplannen in 2008 en 2009 vastgesteld.