Bestuur

Huidig bestuur

S6002327-1Foto Bert van Duijl

Gerda                                      Bert

DSC_6053 foto pa
Leo                                          Huib

Gerda Verhoef-Swager, sinds 1971 woonachting in Moordrecht,
65+ , gepensioneerd medewerker (jeugd)bibliotheek Gouda,
Interesses: natuur, tuinieren, lezen, wandelen, fietsen, kunst & cultuur.
Sinds de oprichting lid van MMVZ.
Gerda: Overheden streven niet altijd het belang van onze directe leefomgeving na maar lijken te handelen vanuit economisch denken en verplichtingen aan projectontwikkelaars en andere instanties.
Het is nodig dat burgers zich actief opstellen bij alle nieuwe ontwikkelingen op planologisch- en natuurgebied.
jeng.verhoef@outlook.com

 

Huib van Dam. Ik ben geboren en getogen in de Zuidplaspolder. Ik ben vergroeid met de natuur in dit mooie gebied. Natuur moet waar mogelijk is behouden blijven, eventueel met nieuwe technieken.
We moeten Woningen bouwen als er werkelijke behoefte is. En alleen op die plaatsen in Zuidplas waar dat redelijk uitvoerbaar is.
Werken in Zuidplas is belangrijk. We moeten geen nieuwe bedrijfsterreinen maken, maar dan de leegstaande ruimten op de bestaande bedrijventerreinen benutten .
Ik sta voor Een goed waterbeheer, berekend op de toekomst en aangepast aan de bijzondere status van onze omgeving. Ik wil meedenken aan creatieve oplossingen. De natuur is rijker dan we denken en biedt zoveel mogelijkheden, zeker als we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
Met deze punten kunnen we zeker ons doel bereiken, we krijgen een mooie en leefbare omgeving, waar het goed toeven is, ook in de toekomst! dam02760@planet.nl

Leo Loch. 68 jaar. Ik was leerkracht in het speciaal onderwijs en ben meerdere jaren actief geweest in de politiek van Moordrecht.
Ons gezin is sinds het begin lid van MMVZ. De verstedelijking rond Moordrecht (Westergouwe) en een schoon oppervlaktewater vonden wij belangrijke punten om de aandacht op te vestigen.
Sinds een aantal jaren mag ik als voorzitter met het bestuur van MMVZ meedenken.
Onderwerpen die ik belangrijk vind om aan te werken blijven: het tegen gaan van te grote bouwprojecten in Zuidplas, schoon oppervlaktewater, maar ook het behoud van de groene schil rondom Moordrecht, de natuurwaarden en recreatiemogelijkheden in Zuidplas en het bevorderen van duurzaamheid.
Dat kunnen we alleen bewerkstelligen door overleg met de burger, de politiek en de gemeente.
Wandelen, maar vooral fietsen in de natuur geeft mij veel voldoening. Bewegen vind ik belangrijk. Maar ook voor de gezelligheid zit ik op volleybal en tennis.

Naast voorzitter van MMVZ ben ik o.a. gespreksleider van het Platform Mooi Zuidplas. (www.mooizuidplas.nl). Het platform en de milieuvereniging werken veel samen.
Ook  mag ik vluchtelingen begeleiden met hun eerste stappen in Nederland.
mailadres: leoloch50@gmail.com of milieuvereniging@gmail.com

Bert van Duyl is onze adviseur van de milieuvereniging. Hij is waterbouwkundig ingenieur en gespecialiseerd in waterwerken met ruim 50 jaar ervaring. De planologische activiteiten van de vereniging vindt hij boeiend.Hij adviseert ons en bereidt onze zienswijzen voor. Na 6 jaar bestuurslid is hij nu adviseur voor de vereniging. bertvanduijl@planet.nl