Hollandse IJssel

4 november 2009 – inspectietocht voor een “schoner en mooier Hollandse IJssel”
Op 9 oktober hebben vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties (waaronder MMVZ) van de Klankbordgroep van het project Hollandse IJssel een vaartocht ondernomen om vast te stellen welke maatregelen nog nodig zijn om de Hollandse IJssel “schoner en mooier” te maken. Mooier om ten behoeve van de bevolking en toeristen te voorzien in ligweides (met parkeerterreinen), wandelpaden, strandjes, trappetjes naar het water, vissteigers, wandelpaden en publieke ruimten (boulevards en pleinen) aan de rivier. De voorstellen zijn in een flyer beschreven.
De Klankbordgroep adviseert de Stuurgroep van het project. De Rijkswaterstaat heeft op 4 november een inspectievaartocht over de rivier georganiseerd voor leden van de Stuurgroep en Klankbordgroep. De flyer werd tijdens de inspectietocht uitgedeeld en toegelicht.
De Stuurgroep, waarin ook de aanliggende gemeenten vertegenwoordigd zijn, bepaalt de te nemen maatregelen voor “het schoner maken van de rivier en zellingen” (uiterwaarden). De Rijkswaterstaat zal dit project in 2011 voltooien, maar ook de provincie en gemeenten leveren een bijdrage.

-Schone IJssel en dijkverzwaringA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�Uitbreiden door Arjan

De Klankbordgroep adviseert de Stuurgroep van het project. De Rijkswaterstaat heeft op 4 november een inspectievaartocht over de rivier georganiseerd voor leden van de Stuurgroep en Klankbordgroep. De flyer werd tijdens de inspectietocht uitgedeeld en toegelicht.

De Stuurgroep, waarin ook de aanliggende gemeenten vertegenwoordigd zijn, bepaalt de te nemen maatregelen voor “het schoner maken van de rivier en zellingen” (uiterwaarden). De Rijkswaterstaat zal dit project in 2011 voltooien, maar ook de provincie en gemeenten leveren een bijdrage.

 

De visie van ons waterschap, maart 2007
In het artikel “Dijkdoorbraak is niet waarschijnlijk” in het AD van 15 maart 2007 is dijkgraaf Oosters niet zo bang voor een dijkdoorbraak, maar getuige de commentaren op dit artikel zijn de burgers er niet echt gerust op. Klik op artikel om de uitspraak van Oosters en de reacties te lezen. Het Milieu- en Planbureau berekende de schade bij een eventuele overstroming van de Zuidplaspolder op 4 tot 5 miljard. “Dat is puur hypothetisch,” reageert de dijkgraaf, want de kans op een dijkdoorbraak is maar één op de tienduizend.
De milieuvereniging heeft een ander oordeel. De financiA�le risico’s zijn zo groot, dat zelfs een kans van 1 op de tienduizend al te veel is. Dijken breken wanneer ze overstromen als gevolg van erosie. Dijken voor een gebied met een enorm economisch potentieel mogen nooit breken. Tijdelijk overstromen is toe te laten als dijken maar niet breken. Dat kan door ze breed of voldoende sterk te maken (vergelijk een betonnen dam met een aarden dam).
Helaas deelt het waterschap onze visie niet, waardoor gemeenten onder aan de dijk blijven bouwen in plaats van op dijkhoogte.
Overigens de sterkte van de IJsseldijken moet nog getoetst worden, dus de sterkte is onbekend; misschien één op de duizend?