Jaarvergadering 2008 notulen

Notulen Jaarvergadering MMVZ op 27 november 2008

Een samenvatting van de belangrijke verrichtingen van de vergadering

Het eerste deel van de vergadering werd besteed aan een lezing van Klaas Breunisse, campagneleider van de Landelijke Milieudefensie. Milieudefensie is een grote organisatie met 100 werknemers en veel vrijwilligers, die zich inzet voor landelijke projecten (Maasvlakte, luchtvervuiling A4). Klaas was uitgenodigd ons wat te vertellen over zijn ervaringen met bezwaarprocedures. Hierbij bleek dat als je je doelstellingen wilt bereiken je de bevolking moet mobiliseren met publieke campagnes door te informeren en hun zienswijze te vragen. Voorts moet de politiek (regelmatig) geA?nformeerd (beA?nvloed) worden. Belangrijk is commissie- en raadsvergaderingen bij te wonen en in te spreken. De publieke campagnes kosten veel tijd, maar is wel het belangrijkste werk dat je moet doen, omdat het in de praktijk moeilijk is je gelijk te halen met juridische procedures.

De notulen van de jaarvergadering van 2007 worden goedgekeurd.

Het financiA´┐Żle afrekening en verslag over 2007 is akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heren H. van Dam en A. Stam. Geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en de ledenvergadering wordt geadviseerd om de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2007.

De heer van Dam treedt af als lid van de Kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door mevrouw G. Verhoef-Swager.

De jaarlijkse contributie (voor 2009) blijft (minimaal) 5 euro.

Twee bestuursleden hebben, op uitnodiging van de burgemeester van Gouda, een gesprek gehad met de burgemeester, die hiervoor alle tijd nam. Hij bleek in staat de zienswijze van MMVZ te kunnen volgen dat Westergouwe op de verkeerde plek ligt.

Doordat ruim de tijd werd genomen voor het Milieudefensieverhaal was er niet voldoende tijd om de lopende zaken in detail te bespreken.

Gevraagd werd waarom de kosten voor het onderzoek uitgevoerd door Rigo Research en Advies te Amsterdam, waarbij de locatiekeuze van de bebouwing in Westergouwe aan de burgers van Moordrecht en Westergouwe werd voorgelegd, zo hoog waren. Door middel van een telefonisch onderzoek is vastgesteld dat80% van de bevolking, niet alleen in Moordrecht maar ook in Gouda, tegen bebouwing in Westergouwe is. De hoge respons geeft een hoge betrouwbaarheid aan het onderzoek.

Ook enkele niet-leden waren aanwezig. De leden en de niet-leden brachten naar voren, dat de vereniging zich meer zichtbaar moest maken, bijvoorbeeld bij een braderie, met affiches, spandoeken (uw belang is ons belang), etc.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.