Bestuur

Huidig bestuur

S6002327-1Foto Bert van DuijlMMVZ foto

Gerda Bert Maarten

DSC_6053 foto pa 20140527_225756
Leo Huib Arjan

Gerda Verhoef-Swager, sinds 1971 woonachting in Moordrecht,
65+ , gepensioneerd medewerker (jeugd)bibliotheek Gouda,
Interesses: natuur, tuinieren, lezen, wandelen, fietsen, kunst & cultuur.
Sinds de oprichting lid van MMVZ.
Gerda: Overheden streven niet altijd het belang van onze directe leefomgeving na maar lijken te handelen vanuit economisch denken en verplichtingen aan projectontwikkelaars en andere instanties.
Het is nodig dat burgers zich actief opstellen bij alle nieuwe ontwikkelingen op planologisch- en natuurgebied.
jeng.verhoef@outlook.com

Maarten Box.
In 2012 kreeg ik een uitnodiging om mee te denken over nieuw te ontwikkelen koersen in MMVZ. Tot die tijd was de koers in MMVZ voornamelijk van bezwaar aantekenen tegen plannen die natuur en bijbehorende biodiversiteit bedreigen. Ik interesseer me meer in ontwerpen en gebiedsontwikkeling.
Bij gebiedsontwikkeling ga je in gesprek met allerlei belanghebbenden, ook de natuur bedreigende partijen. Je leeft je in andermans belangen in en neemt ze vervolgens mee in een richting waar ook mogelijkheden voor natuur en biodiversiteit bestaan.
In deze tijd met veel uitvindingen op het gebied van duurzame ontwikkeling zorgt dit voor een avontuurlijk en verrassend proces.
Alternatieve plannen bieden van tijd tot tijd voor de in eerste instantie natuurbedreigende partijen ook meer mogelijkheden en deze gaan vervolgens graag mee in de groene richting.
Ziet U mogelijkheden in het samenvallen van uw belangen en die van natuur en duurzaamheidsontwikkeling, dan kunt u mij benaderen. Als bestuurslid van MMVZ zal ik u zo goed mogelijk ondersteunen in het realiseren ervan.
Op een boeiende en gezamenlijke natuur ontwikkelingsreis.
Mailadres Maarten: zelfbeheertuinpk@gmail.com

Huib van Dam. Ik ben geboren en getogen in de Zuidplaspolder. Ik ben vergroeid met de natuur in dit mooie gebied. Natuur moet waar mogelijk is behouden blijven, eventueel met nieuwe technieken.
We moeten Woningen bouwen als er werkelijke behoefte is. En alleen op die plaatsen in Zuidplas waar dat redelijk uitvoerbaar is.
Werken in Zuidplas is belangrijk. We moeten geen nieuwe bedrijfsterreinen maken, maar dan de leegstaande ruimten op de bestaande bedrijventerreinen benutten .
Ik sta voor Een goed waterbeheer, berekend op de toekomst en aangepast aan de bijzondere status van onze omgeving. Ik wil meedenken aan creatieve oplossingen. De natuur is rijker dan we denken en biedt zoveel mogelijkheden, zeker als we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
Met deze punten kunnen we zeker ons doel bereiken, we krijgen een mooie en leefbare omgeving, waar het goed toeven is, ook in de toekomst! dam02760@planet.nl

Leo Loch. 67 jaar. Ik was leerkracht in het speciaal onderwijs en ben meerdere jaren actief geweest in de politiek van Moordrecht.
Wandelen, maar vooral fietsen in de natuur geeft mij veel voldoening.
Bewegen vind ik belangrijk. Maar ook voor de gezelligheid zit ik op volleybal en tennis.
Ons gezin is sinds het begin lid van MMVZ. De verstedelijking rond Moordrecht (Westergouwe) en een schoon oppervlaktewater vonden wij belangrijke punten om de aandacht op te vestigen.
Sinds een aantal jaren mag ik als voorzitter met het bestuur van MMVZ meedenken.
Onderwerpen die ik belangrijk vind om aan te werken blijven: het tegen gaan van te grote bouwprojecten in Zuidplas, schoon oppervlaktewater, maar ook het behoud van de groene schil rondom Moordrecht, de natuurwaarden en recreatiemogelijkheden in Zuidplas en het bevorderen van duurzaamheid.
Dat kunnen we alleen bewerkstelligen door overleg met de burger, de politiek en de gemeente.
Naast voorzitter van MMVZ ben ik o.a. gespreksleider van het Platform Mooi Zuidplas. (www.mooizuidplas.nl)
mailadres: leoloch50@gmail.com of milieuvereniging@gmail.com

Bert van Duylis onze adviseur van de milieuvereniging. Hij is waterbouwkundig ingenieur en gespecialiseerd in waterwerken met ruim 50 jaar ervaring. De planologische activiteiten van de vereniging vindt hij boeiend.Hij adviseert ons en bereidt onze zienswijzen voor. Na 6 jaar bestuurslid is hij nu adviseur voor de vereniging. bertvanduijl@planet.nl

Onze oud voorzitter van het eerste uur, Arjan van der Mark houdt zich voornamelijk bezig met het Hollandse IJsselproject. We hebben het project de schone IJssel afgesloten en nu zit Arjan in een commissie om op een duurzame manier de dijken van de IJssel te verhogen, waarbij ook gelet wordt op de natuurwaarden. ajvdmark@gmail.com