Home

Nieuw postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com
of jeng.verhoef@outlook.com

LOGO

Welkom op de site

Februari 2020, zie ook pagina nieuws

-De milieuvereniging ziet nieuwe kansen om de ecologische zone bij Moordrecht te bereiken.
-Milieuvereniging doet met meerdere vrijwilligers mee met NL doet en de Natuurwerkdag.
-Milieuvereniging Zuidplas zoekt met spoed nieuwe bestuursleden, die mee willen denken met de planologische ontwikkeling in Zuidplas en die Groen in hun genen hebben.

Onze hoofddoelstelling:
MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

PLANNING VOOR 2020:
-Op zaterdag 14-3-2020 doet de milieuvereniging mee met NL doet.
We organiseren in en rondom de Stinzentuin bij Vivere tal van activiteiten.
We zullen opschot van vlier en rode kornoelje verwijderen en de vogelhuisjes schoonmaken. Daarnaast zullen we in het kader van de jaarlijkse opschoondag ook het nodige vuil opruimen.
En dit allemaal met hulp van onze gemeentelijke groenaannemer GKB.
U kunt zich opgeven bij milieuvereniging@gmail.com of bij de website van NL doet. Zie ook onze affiches bij de verschillende winkels.

– 21 maart 2020 wordt er een landelijke schoonmaakdag gehouden. Je kunt je opgeven bij de website van Nederland Schoon. De milieuvereniging doet dit jaar niet actief mee met deze dag. We kiezen dit jaar voor de activiteit met NL doet.

-Op 1 april 2020, 20.00 uur wordt de jaarvergadering van de milieuvereniging Zuidplas (MMVZ) in het IJsclubgebouw gehouden . (uitgesteld vanwege het coronavirus)
Waarschijnlijk zullen we in het najaar opnieuw proberen om een datum vast te stellen. Houdt onze website www.milieuvereniging.nl  in de gaten .

Wilt U meedenken of meedoen met een van onze activiteiten, dan horen we dat graag. Wij zoeken actieve mensen en bestuursleden

-9 april 2020 om 14.00 uur wordt de beeldentuin in het park bij Vivere officieel geopend.
Dit is een samenwerkingsproject van de historische vereniging Moordrecht, Drost IJzerman, gemeente Zuidplas, milieuvereniging Zuidplas e.a. Zie ook Nieuws
Vanwege de coronacrisis zal de opening niet doorgaan.

-Op 12 september wordt de DIJ Beeldentuin aan het Westeinde 1 in Moordrecht geopend.  i.v.m. de coronacrisis wordt dat met een kleine groep gedaan .

-De jaarvergadering van 2020  wordt in verband met corona dit jaar niet meer gehouden. De kascommissie is bij elkaar geweest

– 7 november 2020
De jaarlijkse Natuurwerkdag in de stinzentuin bij Vivere in Moordrecht. In de buurt kunt U zich ook inschrijven op andere projecten o.a. bij de Hennipgaarde in de Eendragtspolder

 

Milieuvereniging Zuidplas is daarnaast actief bezig met de verbreding van de A20, de Schone IJssel, veenweidegebieden, duurzaamheid, de wandel/fietsaansluiting van de groen-blauwe zone naar het Ambacht in Moordrecht , de beeldentuin bij Vivere, de ontwikkelingen rond het vijfde dorp, het snelfietspad en de recreatie in en rond de gemeente Zuidplas .

Iets over onze vereniging:
De Milieuvereniging Zuidplas is een actieve milieuvereniging met 250 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en het tegengaan van de ontwikkeling van Westergouwe.
MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

De milieuvereniging werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder, praat met gemeente en politiek, laat onderzoek voor contra-expertise verrichten, neemt deel aan inspraakmogelijkheden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Zuidplas, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas.
Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)

In het archief staat documentatie over Brinkhorst, Westergouwe, Hollandse IJssel, de grondbank, het restveengebied, jaarverslagen en verslagen van de verschillende activiteiten.

Om op de hoogte te zijn van onze komende en laatste activiteiten willen we U uitnodigen om de pagina Nieuws te openen.