Home

Nieuw postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com
of jeng.verhoef@outlook.com

LOGO

Welkom op de site

 

Maart 2018, zie pagina nieuws
-De milieuvereniging ziet nieuwe kansen om de ecologische zone bij Moordrecht te bereiken.
-Milieuvereniging doet met meerdere vrijwilligers mee met NL doet/ Nederland zoemt.

PLANNING VOOR 2018:
-Op 10-3-2018 doet de milieuvereniging mee NL doet.
We hebben als thema Nederland Zoemt (www.nederlandlzoemt.nl) We organiseren in de Stinzentuin bij Vivere tal van activiteiten. We zetten bijenvriendelijke planten neer om de leefbaarheid voor de wilde bij en andere insecten te vergroten. Ook zullen we andere tuinactiviteiten doen en we hangen vogelnestjes op. En dit allemaal onder leiding van onze gemeentelijke aannemer GKB.
U kunt zich opgeven bij jeng.verhoef@outlook.com of bij de website van NL doet. Zie ook onze affiches bij de verschillende winkels.

– 24 maart 2018 wordt er een landelijke schoonmaakdag gehouden. Je kunt je opgeven bij de website van Nederland Schoon. De milieuvereniging doet dit jaar niet actief mee met deze dag. We kiezen dit jaar voor de activiteit met NL doet.

-11 april 2018 jaarvergadering van de milieuvereniging Zuidplas (MMVZ) in het IJsclubgebouw.

4 oktober Bruisavond in het IJsclubgebouw , zie nieuws

– 3 november 2018 9.00-13.00 uur: Natuurwerkdag in de stinzentuin bij Vivere in Moordrecht.
U kunt zich opgeven bij jeng.verhoef@outlook.com

Milieuvereniging Zuidplas is daarnaast actief bezig met de Parallelweg (terrein van Vliet), de Schone IJssel, veenweidegebieden, duurzaamheid en de recreatievisie van de gemeente Zuidplas .

Iets over onze vereniging:
De Milieuvereniging Zuidplas is een actieve milieuvereniging met 275 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en het tegengaan van de ontwikkeling van Westergouwe.
MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

De milieuvereniging werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder, praat met gemeente en politiek, laat onderzoek voor contra-expertise verrichten, neemt deel aan inspraakmogelijkheden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Zuidplas, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas.
Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)

In het archief staat documentatie over Brinkhorst, Westergouwe, Hollandse IJssel, de grondbank, het restveengebied, jaarverslagen en verslagen van de verschillende activiteiten.

Om op de hoogte te zijn van onze komende en laatste activiteiten willen we U uitnodigen om de pagina Nieuws te openen.