Home

Nieuw postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com

LOGO

Welkom op de site

PLANNING VOOR 2016 :
-24 september: milieuvereniging zuidplas (MMVZ) bestaat 25 jaar. Dat laten we zien door ons te presenteren met een kraampje voorde AH winkel in Moordrecht. Komt U ook langs?
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan wordt ook een A3 verspreid door het Hart van Holland. Als U het A3 nu wilt bekijken, dan kunt u de volgende link openen. 1b. 25 jaar a3 def. (1)
-3 november 9.00-13.00 uur: Natuurwerkdag in de stinzentuin bij Vivere in Moordrecht.
U kunt zich opgeven bij jeng.verhoef@gmail.com

Iets over onze vereniging:
De Milieuvereniging Zuidplas is een actieve milieuvereniging met 275 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en het tegengaan van de ontwikkeling van Westergouwe.
MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

De milieuvereniging werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder, praat met gemeente en politiek, laat onderzoek voor contra-expertise verrichten, neemt deel aan inspraakmogelijkheden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Zuidplas, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas.
Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)

In het archief staat documentatie over Brinkhorst, Westergouwe, Hollandse IJssel, de grondbank, het restveengebied, jaarverslagen enz.

Om op de hoogte te zijn van onze komende en laatste activiteiten willen we U uitnodigen om de pagina Nieuws te openen.
Met welke RO activiteiten is MMVZ op dit moment bezig. Zienswijze Parallelweg (terrein van Vliet) en de Schone IJssel.

Milieuvereniging Zuidplas vindt de uitspraak van de Raad van State teleurstellend voor de burgers in Moordrecht
De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk “De Brinkhorst” van Moordrecht gebouwd mag worden.
Er mag nu een stedelijke wijk verschijnen met appartementen op vier locaties 14 en 17 meter hoog en kapwoningen van 12,5 meter hoog. En dat pal naast de beschermde groene schil (tijdelijk agrarisch, toekomstig natuurgebied) rond Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas heeft de noodzaak van de bouw van een nieuwe woonwijk in Moordrecht bekritiseerd, omdat zij uit de statistieken berekend had, dat er voor de eigen bewoners voldoende woningen beschikbaar waren.
Lees de reactie van het bestuur bij archief brinkhorst en nieuws.