Home

Nieuw postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com
of jeng.verhoef@outlook.com

LOGO

Welkom op de site

Maart 2019, zie pagina nieuws
-De milieuvereniging ziet nieuwe kansen om de ecologische zone bij Moordrecht te bereiken.
-Milieuvereniging doet met meerdere vrijwilligers mee met NL doet/ Nederland zoemt.
-Milieuvereniging Zuidplas zoekt met spoed nieuwe bestuursleden, die mee willen denken met de planologische ontwikkeling in Zuidplas en die Groen in hun genen hebben. Maarten Box is gestopt met zijn bestuurswerkzaamheden.

PLANNING VOOR 2019:
-Op 16-3-2018 doet de milieuvereniging mee NL doet.
We hebben als thema Nederland Zoemt (www.nederlandlzoemt.nl) We organiseren in de Stinzentuin bij Vivere tal van activiteiten. We zetten bijenvriendelijke planten neer om de leefbaarheid voor de wilde bij en andere insecten te vergroten. Ook zullen we andere tuinactiviteiten doen en we zullen de vogel-insectenhuisjes schoonmaken en opnieuw inrichten. Ook gaan we vuilruimen en de paden in het speelbosje van nieuwe houtsnippers voorzien.
En dit allemaal met hulp van onze gemeentelijke groenaannemer GKB.
U kunt zich opgeven bij jeng.verhoef@outlook.com of bij de website van NL doet. Zie ook onze affiches bij de verschillende winkels.

– 23 maart 2019 wordt er een landelijke schoonmaakdag gehouden. Je kunt je opgeven bij de website van Nederland Schoon. De milieuvereniging doet dit jaar niet actief mee met deze dag. We kiezen dit jaar voor de activiteit met NL doet.

-17 april 2019, 20.00 uur.    Jaarvergadering van de milieuvereniging Zuidplas (MMVZ) in het IJsclubgebouw.

-18 april 2019, 20.00 uur.    Kick-off van de beeldentuin in het IJsclubgebouw.
Dit is een samenwerkingsproject van de historische vereniging Moordrecht, Drost IJzerman, gemeente Zuidplas, milieuvereniging Zuidplas e.a. Zie ook Nieuws

– 2 november 2018 9.00-13.00 uur: Natuurwerkdag in de stinzentuin bij Vivere in Moordrecht.
U kunt zich opgeven bij jeng.verhoef@outlook.com

Milieuvereniging Zuidplas is daarnaast actief bezig met de verbreding van de A20, Parallelweg (terrein van Vliet), de Schone IJssel, veenweidegebieden, duurzaamheid, de wandel/fietsaansluiting van de groen-blauwe zone naar het Ambacht in Moordrecht en de recreatie in en rond de gemeente Zuidplas .

Iets over onze vereniging:
De Milieuvereniging Zuidplas is een actieve milieuvereniging met 250 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en het tegengaan van de ontwikkeling van Westergouwe.
MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

De milieuvereniging werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder, praat met gemeente en politiek, laat onderzoek voor contra-expertise verrichten, neemt deel aan inspraakmogelijkheden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Zuidplas, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas.
Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)

In het archief staat documentatie over Brinkhorst, Westergouwe, Hollandse IJssel, de grondbank, het restveengebied, jaarverslagen en verslagen van de verschillende activiteiten.

Om op de hoogte te zijn van onze komende en laatste activiteiten willen we U uitnodigen om de pagina Nieuws te openen.